Thông báo về thông tin quảng cáo của Công ty TNHH CÔNG TY TNHH PERFECT GLOBAL (VIỆT NAM)

Thông báo về thông tin quảng cáo của Công ty TNHH CÔNG TY TNHH PERFECT GLOBAL (VIỆT NAM)

Liên quan đến việc thẩm xét hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Căn cứ Biên bản làm việc số 156/BB-LV Cục An toàn thực phẩm và Công ty TNHH PERFECT GLOBAL (VIỆT NAM),

Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn gửi Công ty TNHH PERFECT GLOBAL (VIỆT NAM) về việc quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty.

Theo công văn, Cục An toàn thực phẩm thông báo: Các sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty TNHH CÔNG TY TNHH PERFECT GLOBAL (VIỆT NAM) (địa chỉ TÒA NHÀ AGREX TOWER, 58 VÕ VĂN TẦN, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) đang quảng cáo trên tất cả các website/internet (trừ website http://perfect100.com.vn) không thuộc trách nhiệm quản lý về chất lượng sản phẩm của Công ty PERFECT GLOBAL (VIỆT NAM)

Cục An toàn thực phẩm thông báo để người tiêu dùng biết thông tin khi mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty trên các website/internet.

VFA